Zakoni, pravilniki, pravila, obrazci, publikacija, …

DOKUMENTI ŠOLE

 

Publikacija šole za šolsko leto 2020/21

Publikacija je kratka predstavitev dela in prizadevanja Osnovne šole borcev za severno mejo pri izobraževanju otrok in njihovi pripravi na samostojno in odgovorno življenjsko pot …

Publikacija za šolsko leto 2020/21

Letni delovni načrt 2020/21
Letno poročilo dela šole 2019/20
Pravilnik o obdelavi osebnih podatkov
Hišni red
Osnovna šola borcev za severno določa s hišnim redom vprašanja pomembna za nemoteno življenje in delo v šoli.

Hišni red

Pravila šolskega reda
Pravila šolskega reda natančneje opredeljujejo dolžnosti in odgovornosti učencev, načine zagotavljanja varnosti, pravila obnašanja in ravnanja, vzgojne ukrepe za posamezne kršitve pravil, organiziranost učencev, opravičevanje odsotnosti ter sodelovanje učencev pri vzdrževanju reda, čistoče in zdravja.

Pravila šolskega reda

Vzgojni načrt

Vzgojni načrt temelji na naših ciljih in vrednotah. Temeljne vrednote, za katere si bodo prizadevali vsi zaposleni so spoštovanje in kakovostni medsebojni odnosi, odgovornost in samostojnost, delavnost, poštenje in disciplina ter znanje.

Vzgojni načrt

Prometno varnostni načrt
V načrtu so opredeljene varne poti v šolo in poudarjena varnost otrok v prometu ter predstavljena prizadevanja šole za varnost učencev v prometu.

Prometno varnostni načrt

Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti
Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti podrobneje urejajo postopek za pridobitev statusa učenca perspektivnega športnika, statusa učenca vrhunskega športnika, statusa učenca perspektivnega mladega umetnika in statusa učenca vrhunskega mladega umetnika.

Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti

Pravilnik tekmovanja za najboljšega športnika-co razreda in šole in najboljši športni oddelek šole

ŠOLSKA PREHRANA

 

Pravila šolske prehrane
Pravila šolske prehrane

V dokumentu so natančno opredeljena pravila šolske prehrane.

ŠOLA V NARAVI

 

Vloga za subvencioniranje šole v naravi

POROČILA …

 

Poročilo dela šole za šolsko leto 2017/18
Poročilo dela šole za šolsko leto 2016/17
Poročilo dela šole za šolsko leto 2015/16
Poslovno poročilo za leto 2015
(Skupno 2.161 obiskov, današnjih obiskov 1)