Izobraževalni program

PREDMETNIK DEVETLETNE OSNOVNE ŠOLE

Predmetnik je bil sprejet na 23. seji SSSI, dne 17. 12. 1998, in usklajen s spremembami ZOŠ (2011, 2012) na 153. seji SSSI, dne 13. 12. 2012, ter usklajen s spremembami ZOŠ (2013), na 162. seji ŠSSI, dne 13. 2. 2014.

Opomba: V  skladu z 22. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 63/13) se za učence 1. razreda začne izvajati pouk prvega tujega jezika kot neobvezni izbirni predmet v šolskem letu 2015/16. Šola v naravi (39.a člen Zakona o osnovni šoli) kot organizacijska oblika, v okviru katere se izvaja del obveznega programa in drugih dejavnosti, se je prav tako začela izvajati v šolskem letu 2015/16.

Entypo_d83d(11)_64Predmetnik

Entypo_d83d(11)_64Šolski koledar 2018/19

 

POSODOBLJENI UČNI NAČRTI

V nove učne načrte so vgrajene različne metode in oblike poučevanja, ki naredijo pouk bolj raznolik in zanimiv, hkrati pa vključujejo metode in oblike poučevanja, ki so še posebej primerne za mlajše učence. Tudi v učnih načrtih za učence višjih razredov je še posebej velik poudarek na eksperimentalnem in problemskem učenju.

Več preberite v Publikaciji.

(Skupno 676 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost