Šolska svetovalna služba

Šolska svetovalna služba enakopravno sodeluje pri reševanju pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj, in sicer s svetovanjem, posvetovanjem in neposredno pomočjo.

entypo_d83d8_64

02/320 00 46
Svetovalna služba

V primeru učnih, osebnih ali drugih težav se lahko obrnete na šoslko svetovalno službo, ki je dosegljiva vsak dan v dopoldanskem času ter v času popoldanskih govorilnih ur.

Temeljne naloge šolske svetovalne službe so:

 • vpis otrok v šolo,
 • poklicno svetovanje,
 • odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci,
 • pomoč in svetovanje pri reševanju socialno-ekonomskih stisk učencev,
 • spremljanje  psihosocialne klime na šoli,
 • spremljanje vzgojno-izobraževalnega dela,
 • sodelovanje z učitelji, učenci, vodstvom šole in zunanjimi strokovnimi institucijami,
 • individualno svetovanje staršem,
 • organizacija in izvedba tematskih roditeljskih sestankov,
 • skupinsko in individualno reševanje vzgojne in učne problematike. 

Pri njej lahko uredite tudi prijave za regresirano prehrano v šoli, prijave za regresirano letovanje in urejanje letovanja pri ZPM, regres za šolo v naravi, vpis šolskih novincev, izpis iz šole in vpis iz druge šole.

Svetuje in dela z učenci in starši, kadar gre za poklicno usmeritev učencev.

Individualna in skupinska pomoč

Kadar želite nasvet ali pomoč za vašega otroka pri tehnikah in metodah učenja, branju in pisanju, specifičnih učnih težavah pri posameznih predmetih,  govorno – jezikovnih težavah, težavah grafomotorike, težavah motorike (gibanja), koncentracije, pozornosti in nemiru (hiperaktivnosti), težavah v orientaciji, levoročnosti, obojeročnosti, vključevanju otrok s posebnimi potrebami v OŠ šolanju dolgotrajno bolnih ali hospitaliziranih otrok, dvojezičnosti, se lahko po pomoč obrnete na specialno pedagoginjo, psihologinjo ali socialno pedagoginjo, ki vas pričakujejo v času dopoldanskih govorilnih ur ter popoldanskih govorilnih ur šole oz. po dogovoru.

Socialna pedagoginja prav tako izvaja individualno in skupinsko pomoč za učence Rome, in sicer v in izven razreda, hkrati pa sodeluje s starši in izvaja obiske na domu. Pri delu z romi ji pomaga tudi romska pomočnica.

Delo z nadarjenimi učenci

Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci poteka po stopnjah. V prvi stopnji poteka evidentiranje učencev, ki bi lahko bili nadarjeni. Oddelčni učiteljski zbor predlaga učence najprej ob koncu 3. razreda devetletke in vsako naslednje leto. V postopku identifikacije (druga stopnja) učenke in učenci rešujejo test inteligentnosti in test ustvarjalnosti, vsak učitelj oddelčnega učiteljskega zbora pa izpolni ocenjevalno lestvico. Če je bil otrok prepoznan za nadarjenega, skupaj izdelamo individualiziran program (tretja stopnja). Z vsako stopnjo postopka ste starši seznanjeni in če se z nadaljevanjem postopka strinjate, ga izpeljemo. Pri delu z nadarjenimi učenci sledimo željam učencev. Vključeni so v različne aktivnosti, ki potekajo izven šole in v okviru šole, npr. krožke, interesne dejavnosti, različne projekte, tekmovanja, raziskovalne in umetniške dejavnosti, športne aktivnosti …

Status nadarjene učenke in učenca velja za ves čas šolanja. Več o odkrivanju in delu z nadarjenimi učenci boste našli na naši spletni strani in spletni strani Zavoda RS za šolstvo.

Uporabne povezave, kadar potrebujete pomoč
Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor

entypo_d83d8_64
02  234 97 00
icomoon_e606(0)_64
svetovalni.center-mb@guest.arnes.si
entypo_230225_64
Lavričeva ulica 5, 2000 Maribor

Center za socialno delo Maribor

entypo_d83d8_64
02 250 66 00
icomoon_e606(0)_64
gpcsd.marib@gov.si
entypo_230225_64
Zagrebška cesta 72, 2000 Maribor

Krizni center za mlade Maribor

entypo_d83d8_64
02 250 26 60
icomoon_e606(0)_64
kcm-mb@gov.si
entypo_230225_64
Trubarjeva ulica 27, 2000 Maribor

 

Telefon TIN – za odrasle

entypo_d83d8_64
080 11 55

 

Telefon TOM – za otroke

entypo_d83d8_64
080 12 34

 

Zdravstveni dom Maribor, Pedopsihiatrični dispanzer

entypo_d83d8_64
02 228 63 54
icomoon_e606(0)_64
info@zd-mb.si
entypo_230225_64
Ulica talcev 9, 2000 Maribor

 

Center za preprečevanje odvisnosti Maribor

entypo_d83d8_64

02 332 72 51

031 744 494

entypo_230225_64
Ljubljanska ulica 4, 2000 Maribor

Varna hiša Maribor

entypo_d83d8_64
02 480 11 87
icomoon_e606(0)_64
varnahmb@t-2.net

Celo najpočasnejši, če le ne izgubi cilja iz vida, gre še vedno hitreje od tistega, ki bega naokrog brez cilja.

G. E. Lessing

Prispevki

Brezplačna psihološka delavnica

Epidemija koronavirusa vpliva tudi na naše psihično počutje in prinaša številne izzive na področju šolanja, dela, medosebnih odnosov in samoizolacije. Ekipa @psiho.dezinfekcija vam želi pomagati in ob tem ponuja enkratno brezplačno 45 minutno psihološko svetovanje, ki ga izvajajo diplomirani in magistrirani psihologi. Radi bi vas opozorili, da bodo izvajali le psihološko svetovanje in ne psihoterapije, kar pomeni da gre za krajšo obliko svetovanja. Povabljeni da izpolnite obrazec ali pa ga posredujete prijatelju, ki bi potreboval podporo. Vse podrobne informacije ob prijavi dobite na spodnji povezavi: https://forms.gle/zs3ZGGCRX1A2wCrT6

Spisek dolžnosti otrok in staršev

Spisek dolžnosti otrok in staršev

V Večeru smo v soboto, 11. julija, lahko prebrali intervju s specialnim pedagogom Markom Juhantom. Naslov zapisa v Večeru je ‘Kako vesela sme biti slovenksa mama’.

Iz celotnega interjuja povzemamo Spisek otrokovih dolžnosti in Spisek dolžnosti staršev, oba povzeta iz knjige Varuh otrokovih dolžnosti.

Spisek otrokovih dolžnosti Spisek dolžnosti staršev
 • Otrokova dolžnost je, da je aktiven pri vseh opravilih, povezanih z družinskim življenjem, dokler živi v vaši družini.
 • Otrokova dolžnost je,da upošteva najvišjo avtoriteto. Najvišja avtoriteta so prisotni starši.
 • Otrokova dolžnost je,da dnevno opravlja vse naloge, priprave na šolo in da bere.
 • Otrokova dolžnost je, da skozi igro, vajo in delo izuri svoje spretnosti.
 • Otrokova dolžnost je, da izkoristi svoje prednosti sebi v prid.
 • Otrokova dolžnost je, da se od staršev nauči svoje probleme reševati sam.
 • Otrokova dolžnost je, da svoje spore rešuje na civiliziran način. Kadar tega ne zmore, je dolžan poiskati pomoč odgovornih odraslih. če je mogoče, preden izbruhne nasilje.
 • Otrokova dolžnost je,da pomembne informacije, dobljene na internetu, od vrstnikov in neznancev, preveri pri starših, odgovornih sorodnikih ali učiteljih.
 • Otrokova dolžnost je,da se obnaša kraju, času in dogajanju primerno. če posameznih stvari še ne obvlada, se drži navodil staršev, učiteljev, spremljevalcev in drugih odgovornih oseb.
 • Otrokova dolžnost je, da se takrat, kadar je v dvomu in ne more preveriti, obnaša skladno s pravili lepega obnašanja.
 • Otrokova dolžnost je, da razmišlja z lastno glavo.
 • Otrokova dolžnost je, da staršev ne uporablja kot zunanjo pomnilno enoto. pomembne podatke si zapomni.
 • Otrokova dolžnost je, da se obnaša tako, da ne ogroža ali poškoduje sebe, drugih, živali, predmetov in stvari ter da ne škoduje naravi.
 • Otrokova dolžnost je, da v dvomih vpraša, preden naredi škodo.
 • Dolžnost staršev je, da včasih pokažete, včasih svetujete in včasih ukažete.
 • Dolžnost staršev je, da vzgajate otroke s pravili, prepovedmi in navodili neodvisno od tega, koliko je to vašim otrokom všeč.
 • Dolžnost staršev je, da pričakujete, da se bodo skušali otroci upreti na načine, ki bodo za njih najbolj učinkoviti.
 • Dolžnost staršev je, da ste odgovorna avtoriteta ne glede na to, kje ste z otrokom.
 • Dolžnost staršev je, da vzgajate z besedo in zglednim ravnanjem, skladno s svojimi vrednotami.
 • Dolžnost staršev je, da se z otrokom ukvarjate ob vzgojni priliki ali zahtevi, ne takrat, ko imate vi ravno voljo in čas.
 • Dolžnost staršev je, da spremljate razvoj otroka. informacije vzgojiteljic in svetovalnih delavk o otrokovih posebnostih jemljite resno in ukrepajte. če je težava resna, ste že na pravi poti. če se izkaže, da so neki znaki, problema pa ni, boste vedeli, da ste storili ‘vse’.
 • Dolžnost staršev je, da preverite in predvidite, kaj dolgoročno pomeni, če v vzgojo otroka vpeljete neko modno novost.
 • Dolžnost staršev je, da prepoznate, kaj je tisto, kar otroka žene naprej, ga veseli, mu omogoča, da se izrazi, da mu pomagate najti in ga spodbujate na področju, kjer bo morda lahko nekoč posegel po zvezdah – ne po vaših, po svojih!
 • Dolžnost staršev je, da otroku pomagate organizirati delo za šolo in dom ter ga nadzirate.
 • Dolžnost staršev je, da naučite otroke svoje probleme rešiti. ne pa, da jim jih kradete.
 • Dolžnost staršev je, da se postavite na stran učiteljev in šole in v sodelovanju rešujete tudi najbolj nenavadne zaplete.
 • Dolžnost staršev je, da otroke pripravite na prihodnost, ne na preteklost in na sedanjost. Da jih pripravite za v svet, ne za doma.
 • Dolžnost staršev je, da pomagate drugim vaše otroke vzgajati na mestih, kjer ste sami očitno storili premalo. ne pa, da otroke pred takimi intervencijami iz okolja zaščitite.
 • Dolžnost staršev je, da ste stalnica v otrokovem življenju.

 

(Skupno 2.070 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost