NAHAJATE SE NA STARI SPLETNI STRANI ŠOLE, KI SE VEČ NE POSODABLJA.
OBIŠČITE NAS NA NOVI SPLETNI STRANI (KLIK NA SPODNJO SLIKO)

Osnovni podatki o šoli

Naziv in naslov

Osnovna šola borcev za severno mejo

Borcev za  severno mejo 16

2000 Maribor

 

Številka TRR pri UJP Slovenska Bistrica: 0127-6030668719

 

Telefon: (02) 32 000 50                                                                       Fax.: (02) 32 000 48

 

e- pošta: tajnistvo.osmbbsm@guest.arnes.si

Spletna stran: www.os-borcev.si

Organizacijska shema šole

Ravnateljica šole:

Alenka Fingušt, profesorica slovenskega jezika, ki organizira, vodi in predstavlja šolo ter opravlja naslednje naloge:

  • je pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda ter opravlja naloge, ki so določene z zakonom,
  • zastopa in predstavlja zavod in je odgovorna za zakonitost in strokovnost dela zavoda,
  • je odgovorna za izvajanje obveznosti do ustanoviteljice, določenih z odlokom in drugimi predpisi.

 

Pomočnica ravnateljice:

Alenka Repnik, profesorica matematike, ki ima v okviru delovne obveznosti tudi določeno učno obveznost oziroma obveznost drugega strokovnega dela.

 

Tajnica: Ivana Lugonjić
   
Telefon tajništvo: 02 32 000 50
Fax: 02 32 000 48
Telefon zbornica: 02 32 000 51
Telefon socialna delavka: 02 32 000 46
Telefon psihologinja: 02 32 000 45

 

Podatki o ustanovitelju
Ustanoviteljica šole je Mestna občina Maribor.
Šolski okoliš

Sedež Osnovne šole borcev za severno mejo je v mestni četrti Pobrežje v Mariboru, Borcev za  severno mejo 16, Maribor. Ustanoviteljica šole je Mestna občina Maribor.
Šolski okoliš obsega območje treh šol.
Učenci  prihajajo  iz  gravitacijskega območja,  ki meji na sosednja zavoda OŠ Draga Kobala in OŠ Toneta Čufarja ter obsega prostor med sosesko Greenwich ter Kosovelovo in Jurančičevo ulico na vzhodu, Stražunom na jugu ter železnico na zahodni strani. Mestna uprava Mestne občine Maribor je z odlokom določila vsem trem osnovnim šolam na Pobrežju skupni šolski okoliš.

Strokovni delavci šole prevzemamo odgovornost za učence v času izvajanja pouka in drugih aktivnosti (dnevi dejavnosti, ekskurzije, šole v naravi), določenih z delovnim načrtom, na področju šolskega prostora, ki obsega šolski stavbi, dvorišče, šolsko športno igrišče, šolske zelenice in šolsko dovozno pot ter v prostorih, kjer poteka pouk in se izvajajo druge dejavnosti. V šolskem prostoru veljajo pravila šolskega hišnega reda.

Obsežne površine šolskega zemljišča so namenjenega športni vzgoji in rekreaciji. Imamo štiri asfaltirana igrišča za rokomet, košarko, odbojko in nogomet. Vzhodno od telovadnice je ograjeno otroško igrišče, ki ga še opremljamo z igrali. Po dogovoru z NK Pobrežje so si nogometaši na lastne stroške uredili pomožno igrišče za vadbo na šolskem zemljišču, ki sega do nasipa ob »hitri cesti« . Seveda ostaja to zemljišče v lasti šole, ki si pridržuje vse pravice  do  uporabe  tega  zemljišča, saj ga klub koristi brez plačila najemnine. Ob  šoli  je  tudi  velik park dreves  ter okrasnega grmovja, ki ga redno urejamo  in širimo. V septembru 2000 je bila odprta Puhova cesta s podhodom. Razširjena cesta  s povečanim prometom že moteče vpliva na šolsko delo. Zato bo potrebna celoletna skrb za varnost  učencev in tudi obnovitev zahteve za protihrupno ograjo.

Učenci prihajajo v šolo peš. Na našem gravitacijskem območju učenci zaenkrat niso oddaljeni več kot 4 km od šole.
Problem predstavlja vožnja po Črnogorski, Makedonski ulici ter Ulici heroja Vojka, kar pomeni nevarnost za naše učence. Varnost naših učencev ogroža tudi dohod po Mejni ulici, saj je le ta brez pločnikov.
Mentorica prometno kolesarskega krožka bo za letošnje šolsko leto pripravila nov prometno varnostni načrt z aplikacijami, ki si jih boste lahko ogledali v šolskih prostorih.
Dostop do neposrednega vhoda šole bo najkasneje do meseca maja onemogočen s cestnimi ovirami – dvignjen prehod za pešce.
Učence do 7. leta starosti so dolžni pripeljati v šolo in v razred starši oziroma druga ustrezna oseba. Dejavno se vključujemo v izvajanje aktivnosti Varnost otrok in prometno vzgojne akcije, ki jih načrtuje Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Republike Slovenije.

Za kolesarje bodo pri šoli postavljena stojala, ki smo jih oz. jih bomo dobili od komunalne direkcije MOM.

Opredelitev šolskega prostora, določenega z odlokom o ustanovitvi, v okviru katerega šola prevzema odgovornost za učence

Šola razpolaga z 20 osnovnimi in 6 specializiranimi učilnicami (med njimi s sodobno opremljeno računalniško učilnico),  knjižnico, dvema telovadnicama, notranjim večnamenskim prostorom, jedilnico in s sodobno opremljeno kuhinjo. V šolski zunanji prostor sodijo športna igrišča za košarko, odbojko, nogomet, rokomet, med temi površinami pa je tudi veliko s  travo in z drevjem pokritega prostora.
V vseh prostorih in na vseh površinah, ki so v upravljanju šole, prevzema ustanova odgovornost za svoje učence pri izvajanju programa osnovne šole. Šola je za učence odgovorna tudi pri vseh dejavnostih, ki jih organizira izven šolskega prostora.

Spoštovanje, odgovornost, znanje naše so vrednote – skupaj delamo zanje!

(Skupno 9.677 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost