NAHAJATE SE NA STARI SPLETNI STRANI ŠOLE, KI SE VEČ NE POSODABLJA.
OBIŠČITE NAS NA NOVI SPLETNI STRANI (KLIK NA SPODNJO SLIKO)

Knjižnica

Branje je potovanje na barkah besed prek tišine – molčiš in poslušaš čenčanje daljav in sveta bližine …

Bina Š. Žmavc

V šolski knjižnici vas od ponedeljka do petka pričakujeva knjižničarki KLARA NAPAST in LANA MEGLIČ KOVAČIČ.

 

 

 

POMEMBNO:

 

Glede na to, da sva obe knjižničarki tudi učiteljici, se včasih zgodi, da trkate na vrata zaman, saj sva obe pri pouku. Načeloma velja urnik, ki visi na vratih knjižnice, v primeru nadomeščanja v razredu ali drugih aktivnosti z učenci (npr. udeležba na športnem dnevu, kulturnem dnevu ipd.) je knjižnica zaprta.

 

 

Knjižnica je tudi učni prostor, prostor za raziskovanje, iskanje infromacij. Tako je občasno v knjižnici pouk ali se odvijajo delavnice. Tudi v teh primerih je knjižnica zaprta, na vratih pa vedno čaka obvestilo.

Postavitev gradiva

Leposlovno gradivo

LEPOSLOVNO gradivo za učence od 1. do 9. razreda je postavljeno v prostem pristopu po sistemu C, P, M in L.

C – do 9. leta starosti
P – od 9. do 13. leta
M – od 13. leta dalje
L – ljudsko slovstvo

Strokovna ali poučno gradivo

STROKOVNO ali POUČNO gradivo je prav tako v prostem pristopu po sistemu UDK (univerzalna decimalna klasifikacija), ki zajema devet glavnih skupin:

0 SPLOŠNO

1 FILOZOFIJA. PSIHOLOGIJA

2 VERSTVO. MITOLOGIJE

3 DRUŽBENE VEDE

5 NARAVOSLOVNE VEDE

6 UPORABNE ZNANOSTI. MEDICINA. TEHNIKA

7 UMETNOST

8 JEZIKOSLOVJE. KNJIŽEVNOST.

9 DOMOZNANSTVO. ZEMLJEPIS. BIOGRAFIJE. ZGODOVINA

Strokovne knjige, po katerih pogosteje posegate, so na dodatno označenih policah, takšne so npr. police: dinozavri, odraščanje in puberteta, naše telo, Zakaj? Zato, Čas skozi stoletja ipd.

Knjižnični red

1. Izposoja in članstvo

Vsi učenci ste člani šolske knjižnice. Gradivo si izposojate le sami zase. Knjižničnega gradiva si ni mogoče izposojati za tretjo osebo.

Hkrati si lahko uporabnik izposodi največ 4 enote knjižničnega gradiva, (izjemoma več, če le-tega potrebuje za pripravo referata oz. seminarske naloge).

Rok za vračilo izposojenega gradiva v knjižnico je 14 dni.

Do izteka tega roka mora uporabnik gradivo vrniti v knjižnico. Če ga ne vrne v določenem izposojevalnem roku, si dodatnega gradiva ne more izposoditi, dokler ne vrne zamujenega.

Izposojo posameznih knjig je možno podaljšati še za 14 dni, kar pa ne velja za obvezno domače branje.

Referenčno gradivo (leksikoni, slovarji, posamezne enciklopedije, revije in časopisi) je uporabnikom knjižnice na voljo le v čitalnici in se ne izposoja na dom.

Ob koncu šolskega leta je potrebno vso izposojeno gradivo vrniti v knjižnico. 

2. Odškodnina za izgubljeno ali poškodovano gradivo

Izgubljeno ali namerno poškodovano gradivo, ki ga je možno nadomestiti z novim, uporabnik nadomesti z enako enoto. Za gradivo, ki ga ni mogoče nadomestiti, pa mora uporabnik nadomestiti z vsebinsko enakovrednim gradivom.

3. Uporaba računalnika v knjižnici

V knjižnici je možna tudi uporaba računalnika z dostopom do interneta, in sicer po predhodnem dogovoru s  knjižničarko ter ob upoštevanju ustreznih navodil.

Dostop je omejen na odprtost knjižnice.

Računalnik je namenjen predvsem za delo, ki je sestavni del  pouka (sestava in oblikovanje referatov, seminarskih nalog, iskanje informacij preko spleta). Uporaba računalnika  v knjižnici je omejena na 15 minut (izjemoma več po predhodnem dogovoru s knjižničarko).

Računalnik v knjižnici ni namenjen uporabi spletnih klepetalnic, igranju igric, obiskovanju spornih spletnih strani, nakupovanju preko spleta, brisanju nameščenih programov ipd.

4. Obnašanje v knjižnici

Knjižnica je prostor, kjer lahko vsak prebira različno knjižnično gradivo, se uči, piše domače naloge, se pripravlja  na pouk in najde svoj mir. Zato se v knjižnici vedemo temu primerno.

(Skupno 922 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost